PRIVACY VERKLARING Munched
Munched gevestigd en kantoorhoudende te Gouda (2805DE) aan de Drossaardslag 7, hierna te noemen “Munched” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Munched verwerkt jouw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Munched jou over de manier waarop Munched jouw persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Munched worden aangeboden op www.munched.nl

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Doel
Munched verzamelt en verwerkt dus jouw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.munched.nl, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Munched gebruikt jouw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over jouw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Munched. 

 

Bestelling
Voor jouw bestelling heeft Munched uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we jouw bestelling bezorgen en jou op de hoogte houden over jouw bestelling. Munched verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als je op www.munched.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Munched jouw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als Munched dat doet. 

 

Jouw account
In jouw account op www.munched.nl slaat Munched onder andere de volgende informatie op: jouw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over jouw eerdere bestellingen & reviews die jij hebt geplaatst.

 

Klantenservice
U kunt e-mailen, chatten & bellen met onze klantenservice. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Munched registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Munched gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op jouw vragen. Die kan daarvoor jouw gegevens gebruiken. 

 

Nieuwsbrieven
Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Munched heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Munched samen op basis van jouw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor jou interessanter. Indien je geen nieuwsbrieven van Munched meer wilt ontvangen, kun je je afmelden via de link onderaan iedere nieuwsbrief e-mail.  

 

Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kun je kiezen of jouw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Munched over jou klantbeoordeling contact met jou op mag nemen. In voorkomend geval houdt Munched bij wie welke review schrijft en jouw reviews staan ook in jouw account. 

 

Verbetering van diensten Munched
Munched kan jouw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om jou te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Munched uitvoeren, geeft Munched jouw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren. 

 

Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Munched deze gegevens net zoals die van andere klanten van Munched. 

 

Social media
Op sommige plekken op www.munched.nl, kun je met jouw social media-account inloggen. Jouw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op jouw social media-account. Munched krijgt geen toegang tot jouw social media-account. 

 

Andere doeleinden
Tot slot kan Munched jouw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van jouw gegevens. 

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Munched geeft jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Munched voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Munched een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met jouw persoonsgegevens;
b) Munched op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Munched maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot jouw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Munched ontvangt. 

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. Je kunt op elk moment inzage vragen in jouw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kun je een verzoek doen om jouw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar privacy@munched.nl. Als je ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kun je geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van jouw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

 

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Munched tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat jouw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van jouw computer de instellingen van jouw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.munched.nl werken mogelijk niet meer indien jouw computer geen cookies kan ontvangen. 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Munched
1. Munched heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van jouw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Munched verwerkt ten behoeve van www.munched.nl. Munched accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. 

 

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Munched bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na jouw laatste bezoek aan www.munched.nl, tenzij Munched op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Munched behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.munched.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.munched.nl ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.munched.nl in de gaten.

 

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 12-05-2020.